Dyskusja

Dyskusja (od łac. discussio, aby to omówić) jest to sposób pozwalający wymieniać swoje poglądy w grupie osób. Pozwala ona spojrzeć na problem z różnych perspektyw.
Rozróżniamy trzy rodzaje dyskusji:
Debata [często w większym gronie osób], polega na wymianie poglądów za i przeciw w danej kwestii.
Panel jest to publiczna dyskusja toczona np. przez polityków w której mają prawo brać udział słuchacze. Dzieli się ona na dwie części, wypowiedź polityków i dyskusja między nimi a w drugiej słuchacze mogą zadawać pytania i wyrażać swoje opinie.
Burza mózgów- dyskusja w której zbiera się jak najwięcej argumentów za lub przeciw aby móc rozwiązać problem.

Fora internetowe i dyskusyjne w Polsce i za granicą

O czym najlepiej dyskutować aby była to ciekawa rozmowa?
Najlepiej jest rozmawiać na tematy ważne dla uczestników rozmowy dając im możliwość wypowiedzenia się lub które wzbudzają wiele kontrowersji i dają duże pole manewru.

Jak przygotować się do dyskusji?
Zbierz jak największą ilość argumentów przemawiających za Twoim stanowiskiem.
Pozwól wypowiedzieć się każdemu.
Nie przerywajcie sobie w połowie zdania.
Okazuj zainteresowanie wypowiedzią rozmówcy.